Produkcja ekologiczna staje się dziś poważną alternatywą dla krajowych gospodarstw. Nie należy ona jednak do działalności łatwych. Wielość regulacji prawnych, mechanizmy kontroli, czy w końcu uciążliwość samych metod, wymagają nie tylko dużej świadomości producenta, ale również znacznej wiedzy fachowej. Oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju, ekologiczna produkcja zwierzęca, ma zagwarantować konsumentom wysoką jakość produktów oraz ich biobezpieczeństwo.

Wprawdzie metody ekstensywnej produkcji rolniczej znane są od stuleci, jednak nie mają one wiele wspólnego ze współczesną produkcją ekologiczną, która jest jakościowo zupełnie nową technologią. Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego, spowodował powstanie znacznego dysonansu między oczekiwaniami zarówno producentów jak i konsumentów, a stanem dostępnej wiedzy.

Od szeregu lat Instytut Zootechniki PIB prowadzi badania nad opracowaniem, wdrożeniem i optymalizacją kompleksowych rozwiązań dla potrzeb krajowych gospodarstw ekologicznych. W realizowanych pracach uwzględnia się szerokie spektrum wzajemnych interakcji, jakie zachodzą między ekologicznie utrzymywanymi zwierzętami, a środowiskiem w znaczeniu dobrostanu, ochrony środowiska, efektywności produkcji, higieny i zdrowotności, ekonomiki oraz jakości produktów.